Chỉ cần một sơ sót nhỏ trong việc lựa chọn trang phục, phụ kiện, bạn sẽ làm lố tuổi của mình đi khá nhiều. Dưới đây là 12 sai lầm thường gặp mà bạn nên tránh để đừng làm mình già đi trông thấy.

Video Clip